Học hỏi

Salt Myths: Debunked
Huyền thoại về muối: Đã được vạch trần

Bạn có bối rối về tất cả những lời cường...

How long do our taste buds take to adapt to less salt/low sodium diet?
Vị giác của chúng ta mất bao lâu để thích nghi với chế độ ăn ít muối/ít natri?

Lượng muối ăn vào cao có tương quan với độ...

Sodium Requirements and 5 Ways to Reduce Sodium Intake
Nhu cầu natri và 5 cách để giảm lượng natri nạp vào

Nhu cầu natri của chúng ta là gì và 5...

What are the 9 Key Principles of a Healthy Dietary Pattern?
9 nguyên tắc chính của mô hình chế độ ăn uống lành mạnh là gì?

Các ví dụ bao gồm mô hình chế độ ăn...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung và nội dung được liên kết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Luôn tham khảo ý kiến ​​chuyên gia y tế để được tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị về y tế hoặc dinh dưỡng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.