Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách Heartful Flavors ("Trang web", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc mua hàng từ heartfulflavours. com ("Trang web") hoặc liên lạc với chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ"). Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, "bạn" và "của bạn" có nghĩa là bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ, cho dù bạn là khách hàng, khách truy cập trang web hay cá nhân khác có thông tin mà chúng tôi đã thu thập theo Chính sách quyền riêng tư này.

Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Bằng cách sử dụng và truy cập bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của mình như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập bất kỳ Dịch vụ nào.


THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm cả việc phản ánh những thay đổi trong cách thực hành của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Chúng tôi sẽ đăng Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi trên Trang web, cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" và thực hiện bất kỳ bước nào khác theo yêu cầu của luật hiện hành.


CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi thu thập và đã thu thập thông tin cá nhân về bạn trong 12 tháng qua từ nhiều nguồn khác nhau, như được nêu dưới đây. Thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng khác nhau tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi.

Ngoài các mục đích sử dụng cụ thể được nêu bên dưới, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để liên lạc với bạn, cung cấp Dịch vụ, tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hiện hành, thực thi mọi điều khoản dịch vụ hiện hành và để bảo vệ Dịch vụ, dịch vụ của chúng tôi. quyền và quyền của người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.


NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu được về bạn tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ “thông tin cá nhân”, chúng tôi đang đề cập đến thông tin nhận dạng, liên quan đến, mô tả hoặc có thể liên quan đến bạn. Các phần sau đây mô tả các danh mục và loại thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập.


THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TRỰC TIẾP TỪ BẠN

Thông tin mà bạn gửi trực tiếp cho chúng tôi thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm:

 • Chi tiết liên lạc cơ bản bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email của bạn.
 • Thông tin đặt hàng bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, xác nhận thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại.
 • Thông tin tài khoản bao gồm tên người dùng, mật khẩu, câu hỏi bảo mật.
 • Thông tin mua sắm bao gồm các mặt hàng bạn xem, cho vào giỏ hàng hoặc thêm vào danh sách yêu thích của bạn.
 • Thông tin hỗ trợ khách hàng bao gồm thông tin bạn chọn đưa vào khi liên lạc với chúng tôi, chẳng hạn như khi gửi tin nhắn qua Dịch vụ.

Một số tính năng của Dịch vụ có thể yêu cầu bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định về bản thân bạn. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin này, nhưng làm như vậy có thể khiến bạn không thể sử dụng hoặc truy cập các tính năng này.


THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP QUA COOKIES

Chúng tôi cũng tự động thu thập một số thông tin nhất định về sự tương tác của bạn với Dịch vụ ("Dữ liệu sử dụng"). Để thực hiện việc này, chúng tôi có thể sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự ("Cookie"). Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng Trang web và tài khoản của chúng tôi, bao gồm thông tin thiết bị, thông tin trình duyệt, thông tin về kết nối mạng, địa chỉ IP của bạn và các thông tin khác liên quan đến tương tác của bạn với Dịch vụ.


THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU ĐƯỢC TỪ BÊN THỨ BA

Cuối cùng, chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ bên thứ ba, bao gồm từ các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, những người có thể thay mặt chúng tôi thu thập thông tin, chẳng hạn như:

 • Các công ty hỗ trợ Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như Shopify.
 • Bộ xử lý thanh toán của chúng tôi, những người thu thập thông tin thanh toán (ví dụ: tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, địa chỉ thanh toán) để xử lý khoản thanh toán của bạn nhằm thực hiện đơn đặt hàng của bạn và cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.
 • Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, mở hoặc nhấp vào email chúng tôi gửi cho bạn hoặc tương tác với Dịch vụ hoặc quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định bằng cách sử dụng các công nghệ theo dõi trực tuyến như pixel, đèn hiệu web, nhà phát triển phần mềm bộ công cụ, thư viện của bên thứ ba và cookie.

Mọi thông tin chúng tôi thu được từ bên thứ ba sẽ được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính chính xác của thông tin do bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi và không chịu trách nhiệm về các chính sách hoặc hoạt động của bất kỳ bên thứ ba nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần bên dưới, Trang web và Liên kết của bên thứ ba .


CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp Dịch vụ cho bạn nhằm thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm xử lý các khoản thanh toán của bạn, thực hiện đơn đặt hàng của bạn, để gửi thông báo cho bạn liên quan đến tài khoản, mua hàng, trả lại, trao đổi hoặc các giao dịch khác của bạn, để tạo, duy trì và quản lý tài khoản của bạn theo cách khác, sắp xếp việc vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi việc trả lại và trao đổi cũng như cho phép bạn đăng đánh giá.
 • Tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị và khuyến mãi, chẳng hạn như để gửi thông tin tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại qua email, tin nhắn văn bản hoặc thư bưu điện và để hiển thị cho bạn các quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để điều chỉnh Dịch vụ và quảng cáo tốt hơn trên Trang web của chúng tôi và các trang web khác.
 • An ninh và phòng chống gian lận. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phát hiện, điều tra hoặc thực hiện hành động liên quan đến hoạt động gian lận, bất hợp pháp hoặc độc hại có thể xảy ra. Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ và đăng ký tài khoản, bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho thông tin đăng nhập tài khoản của mình. Chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên chia sẻ tên người dùng, mật khẩu hoặc các chi tiết truy cập khác của mình với bất kỳ ai khác. Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.
 • Đang giao tiếp với bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để đáp ứng bạn, cung cấp dịch vụ hiệu quả cho bạn và duy trì mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn.

BÁNH QUY

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng Cookie trên Trang web của mình. Để biết thông tin cụ thể về Cookie mà chúng tôi sử dụng liên quan đến việc hỗ trợ Shopify cho cửa hàng của chúng tôi, hãy xem https://www.shopify.com/legal/cookies . Chúng tôi sử dụng Cookie để tăng sức mạnh và cải thiện Trang web cũng như Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả việc ghi nhớ hành động và tùy chọn của bạn), để chạy phân tích và hiểu rõ hơn về tương tác của người dùng với Dịch vụ (vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi là quản lý, cải thiện và tối ưu hóa Dịch vụ). Chúng tôi cũng có thể cho phép các bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ sử dụng Cookie trên Trang web của chúng tôi để điều chỉnh tốt hơn các dịch vụ, sản phẩm và quảng cáo trên Trang web của chúng tôi và các trang web khác.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận Cookie theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn đặt trình duyệt của mình xóa hoặc từ chối Cookie thông qua các điều khiển trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc chặn Cookie có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng của bạn và có thể khiến một số Dịch vụ, bao gồm một số tính năng và chức năng chung, hoạt động không chính xác hoặc không còn khả dụng. Ngoài ra, việc chặn Cookie có thể không ngăn cản hoàn toàn cách chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, chẳng hạn như đối tác quảng cáo của chúng tôi.


CÁCH CHÚNG TÔI TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì các mục đích hợp pháp tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Những trường hợp như vậy có thể bao gồm:

 • Với các nhà cung cấp hoặc các bên thứ ba khác thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ (ví dụ: quản lý CNTT, xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, hỗ trợ khách hàng, lưu trữ đám mây, thực hiện đơn hàng và vận chuyển).
 • Với các đối tác kinh doanh và tiếp thị, bao gồm Shopify, để cung cấp dịch vụ và quảng cáo cho bạn. Chúng tôi sử dụng Shopify để hỗ trợ quảng cáo được cá nhân hóa bằng các dịch vụ của bên thứ ba. Các đối tác kinh doanh và tiếp thị của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn theo thông báo về quyền riêng tư của riêng họ.
 • Khi bạn chỉ đạo, yêu cầu chúng tôi hoặc đồng ý cho phép chúng tôi tiết lộ một số thông tin nhất định cho bên thứ ba, chẳng hạn như gửi sản phẩm cho bạn hoặc thông qua việc bạn sử dụng các tiện ích truyền thông xã hội hoặc tích hợp đăng nhập, với sự đồng ý của bạn.
 • Với các chi nhánh của chúng tôi hoặc trong nhóm công ty của chúng tôi, vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi để điều hành một doanh nghiệp thành công.
 • Liên quan đến giao dịch kinh doanh như sáp nhập hoặc phá sản, để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hiện hành (bao gồm trả lời trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét và các yêu cầu tương tự), để thực thi mọi điều khoản dịch vụ hiện hành và để bảo vệ Dịch vụ, quyền của chúng tôi và quyền của người dùng của chúng tôi hoặc của những người khác.

Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã tiết lộ các danh mục thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm sau đây (ký hiệu là *) về người dùng cho các mục đích nêu trên trong "Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn""Cách chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân " :

Danh mục người nhận

 • Các thông tin nhận dạng như chi tiết liên hệ cơ bản cũng như thông tin tài khoản và đơn đặt hàng nhất định
 • Thông tin thương mại như thông tin đặt hàng, thông tin mua sắm và thông tin hỗ trợ khách hàng
 • Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác, chẳng hạn như Dữ liệu sử dụng
 • Các nhà cung cấp và bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet, bộ xử lý thanh toán, đối tác thực hiện, đối tác hỗ trợ khách hàng và nhà cung cấp phân tích dữ liệu)
 • Đối tác kinh doanh và tiếp thị
 • chi nhánh

Chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm nhằm mục đích suy đoán các đặc điểm về bạn.

Nội dung do người dùng tạo

Dịch vụ có thể cho phép bạn đăng đánh giá sản phẩm và nội dung khác do người dùng tạo. Nếu bạn chọn gửi nội dung do người dùng tạo tới bất kỳ khu vực công cộng nào của Dịch vụ thì nội dung này sẽ được công khai và bất kỳ ai cũng có thể truy cập được.

Chúng tôi không kiểm soát ai sẽ có quyền truy cập vào thông tin mà bạn chọn cung cấp cho người khác và không thể đảm bảo rằng các bên có quyền truy cập vào thông tin đó sẽ tôn trọng quyền riêng tư của bạn hoặc giữ an toàn cho thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp công khai hoặc về tính chính xác, việc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích của bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ hoặc nhận được từ bên thứ ba.


TRANG WEB VÀ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc nền tảng trực tuyến khác do bên thứ ba điều hành. Nếu bạn theo dõi các liên kết đến các trang web không do chúng tôi liên kết hoặc kiểm soát, bạn nên xem lại chính sách bảo mật và quyền riêng tư của họ cũng như các điều khoản và điều kiện khác. Chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc bảo mật của các trang web đó, bao gồm tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được tìm thấy trên các trang web này. Thông tin bạn cung cấp trên các địa điểm công cộng hoặc bán công khai, bao gồm thông tin bạn chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba cũng có thể được xem bởi những người dùng Dịch vụ khác và/hoặc người dùng nền tảng bên thứ ba đó mà không giới hạn việc chúng tôi sử dụng thông tin đó hoặc bởi một bên thứ ba. Bản thân việc chúng tôi đưa vào các liên kết như vậy không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào về nội dung trên các nền tảng đó hoặc của chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của chúng, ngoại trừ như được tiết lộ trên Dịch vụ.


DỮ LIỆU CỦA TRẺ EM

Dịch vụ không dành cho trẻ em sử dụng và chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về trẻ em. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của đứa trẻ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của chúng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ được nêu bên dưới để yêu cầu xóa thông tin đó.

Kể từ Ngày có hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi không biết thực tế rằng chúng tôi “chia sẻ” hoặc “bán” (vì những điều khoản đó được định nghĩa trong luật hiện hành) thông tin cá nhân của các cá nhân dưới 16 tuổi.


BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

Xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và chúng tôi không thể đảm bảo “bảo mật hoàn hảo”. Ngoài ra, mọi thông tin bạn gửi cho chúng tôi có thể không được bảo mật trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng các kênh không an toàn để truyền đạt thông tin nhạy cảm hoặc bí mật cho chúng tôi.

Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như liệu chúng tôi có cần thông tin đó để duy trì tài khoản của bạn hay không, để cung cấp Dịch vụ, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp hay thực thi các hợp đồng và chính sách hiện hành khác.


QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có một số hoặc tất cả các quyền được liệt kê bên dưới liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, những quyền này không phải là tuyệt đối, chỉ có thể áp dụng trong một số trường hợp nhất định và trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn khi được pháp luật cho phép.

 • Quyền truy cập / Biết. Bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm các chi tiết liên quan đến cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.
 • Quyền xóa. Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
 • Quyền sửa chữa. Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
 • Quyền di chuyển. Bạn có thể có quyền nhận bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin đó cho bên thứ ba, trong một số trường hợp nhất định và với một số ngoại lệ nhất định.
 • Hạn chế xử lý: Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi dừng hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi.
 • Rút lại sự đồng ý: Khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý để xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể có quyền rút lại sự đồng ý này.
 • Khiếu nại: Bạn có thể có quyền khiếu nại quyết định của chúng tôi nếu chúng tôi từ chối xử lý yêu cầu của bạn. Bạn có thể làm như vậy bằng cách trả lời trực tiếp sự từ chối của chúng tôi.
 • Quản lý tùy chọn liên lạc: Chúng tôi có thể gửi cho bạn email quảng cáo và bạn có thể từ chối nhận những email này bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng tùy chọn hủy đăng ký được hiển thị trong email của chúng tôi gửi cho bạn. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các email không mang tính quảng cáo, chẳng hạn như email về tài khoản của bạn hoặc các đơn đặt hàng bạn đã thực hiện.

Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu trên Trang web của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này. Chúng tôi có thể cần thu thập thông tin từ bạn để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc thông tin tài khoản, trước khi đưa ra phản hồi thực chất cho yêu cầu. Theo luật hiện hành, Bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện các yêu cầu thực hiện các quyền của mình. Trước khi chấp nhận yêu cầu như vậy từ một đại lý, chúng tôi sẽ yêu cầu đại lý đó cung cấp bằng chứng rằng bạn đã ủy quyền cho họ hành động thay mặt bạn và chúng tôi có thể cần bạn xác minh danh tính của bạn trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn một cách kịp thời theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.


KHIẾU NẠI

Nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với khiếu nại của bạn, tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có quyền khiếu nại quyết định của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được nêu bên dưới hoặc gửi khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn.


NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn bên ngoài quốc gia bạn sinh sống, bao gồm cả Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân của bạn cũng được xử lý bởi nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác ở các quốc gia này.

Nếu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn ra khỏi Châu Âu, chúng tôi sẽ dựa vào các cơ chế chuyển giao được công nhận như Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu hoặc bất kỳ hợp đồng tương đương nào do cơ quan có thẩm quyền liên quan của Vương quốc Anh ban hành, nếu có liên quan, trừ khi việc truyền dữ liệu đến một quốc gia đã được xác định là có thể cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp.


LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc Chính sách quyền riêng tư này hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào có sẵn cho mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hello@heartfulflavours.com hoặc liên hệ với chúng tôi tại PO BOX 322, Dulwich Hill NSW 2203 , Châu Úc.